BALOTAJ KURULU’NDAN DUYURU

0 946

Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde belirlenen üye giriş ve yıllık aidat borcu olan kişilerin listesi aşağıdaki linkte tablo olarak paylaşılmaktadır.

Bu listede belirtilen aidat borçlarının 19.05.2016 tarihine kadar bu borçların ödenmesi kararı alınmıştır.
Listede borcu görüldüğü halde ödenmiş olması halinde, aidat ödeme makbuzu ile birlikte kulüp muhasebesine müracaat rica olunur.Aksi taktirde kurulumuzca belirlenen kriterler kapsamında kayıt silme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Daha önce kayıtları evrak eksikliğinden kaydı silinen üyelerin eksik evraklarını tamamlaması, geçmiş aidatlarını yatırması halinde balotaj kurulunun onayıyla üyelikleri yenilenecektir. 01.06.2015 tarihinden sonra üyelik giriş ve yıllık aidatların ödenmesi koşulu ile şartlı üyelik kararı alınan kişiler bu aidat borçlarını tamamen yatırmamaları halinde üyelikleri meriyet kazanmayacaktır.

Yönetim kurulunca Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmış olmakla , toplantı günü salonda aidat tahsilatı yapılmayacaktır. Tüzüğümüz gereği aidat borcu bulunan üyenin oy kullanması mümkün değildir.
Üyelik aidatlarının aşağıda belirtilen noktalara nakden veya kredi kartıyla yapılması ve cari hesaptan mahsup işlemi yapılması talebinde bulunulmaması rica olunur.
Camiamızın bilgisine saygıyla sunulur.

ALTAY SPOR KULÜBÜ
Balotaj Kurulu

Ödeme noktaları;
1) Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri
2) Alsancak 19on4 Mağazamız
3) Şekerbank Karabağlar Şubesi TR 27 0005 9021 1013 0211 005400

Üye aidat borç listesi

Benzer Haberler

Yorum Yok

Cevap Bırakın